Varukorg

Övergripande om vårt arbete med hållbarhet

Panini Internazionales hållbarhetsarbete är på många sätt inbyggt i företagsidén. I mer än tio år har vi arbetat för att kunna serverar en meny helt fri från tillsatser. Att arbeta med rena råvaror går inte utan att också arbeta hållbart.

Rena råvaror handlar inte bara om att servera mat fri från kemikalier. Tillsatsfria ingredienser kommer från producenter som odlar ekologiskt, som tillverkar en ingrediens av så hög kvalitet att den inte på något sätt behöver behandlas, som befinner sig på så nära håll att inte transporttiderna kräver konservingsmedel. Med andra ord: Vårt krav på råvaror betyder att vi handlar från producenter som bedriver en hållbar produktion.

Råvarorna har alltid varit centralt i vår verksamhet. Utöver dem har vårt engagemang för miljön växt med kundernas önskemål. Bättre förpackningar. Mindre plast. Butiker och utrustning som drar mindre energi. Samtidigt försöker vi arbeta ärligt och realistiskt och anta utmaningen att prata med våra gäster om den komplexitet som ibland uppstår kring miljöfrågor.

Det finns en tendens hos företag att välja det alternativ som ser bäst ut inför kunden. Cellulosa-förpackningar istället för plast. Sopsortering i butikerna, även om allt sen kastas i samma soptunna. Vi försöker se till vad som verkligen gör minst skada när man räknar in alla faktorer kring var förpackningen tillverkas och hur återvinningen sker.

innehall.panini.rotfrukter

Energiförbrukning & sophantering

Paninis butiker drivs med vindkraft. Vi sopsorterar merparten av sopor i alla fastigheter där möjligheten. Sedan 2014 har vi omvandlat allt matavfall till biogas.

I övrigt handlar vår miljöpolicy mycket om de krav vi ställer på leverantörer. Att alla transporter sker med biogas. Att våra leverantörer av t.ex. emballage är ISO-certifierade. Att producenter driver en hållbar produktion.

Vi har också kontinuerligt bytt ut de kompressorer som driver våra kylanläggningar till lågenergivarianter. Detta har gjort att vi halverat vår elförbrukning.

Den punkt där vi som matföretag kan påverka vårt avtryck mest handlar om matsvinn. Här kan vi göra skillnad både genom att producera mindre avfall och minska vårt klimatavtryck. Produktionen av livsmedel som slängs ger idag upphov till cirka tre procent av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige.

Matsvinn

På Panini serverar vi dagsfärska rätter, vilket brukar betyda att det blir mycket mat som slängs. Men inte hos oss. Genom en rad olika åtgärder har vi idag lyckats uppnå en nolltolerans mot matsvinn.

Det stora arbetet sker preventivt. Vi mäter och planerar noggrant för att matcha antal rätter med försäljningen. De rätter som ändå finns kvar vid slutet av dagen säljer vi med 50 procents studentrabatt till Stockholms studenter eller skänker till Stadsmissionen som delar ut dem till sina härbärgen. Stadsmissionen brukar kunna hämta ungefär två procent av vår dagliga produktion.

Även dagsfärska rätter kan upplevas som mer eller mindre färska. Ju fler timmar som går desto större risk löper mat i kyldiskarna att uppfattas som mindre attraktiva för våra gäster. Därför lägger vi stor vikt vid råvaruhantering, packetering och kyllösningar.

innehall.panini.matikyl.fyra

Transporter

Även här jobbar vi på flera plan. Vår jakt på råvaror utan tillsatser gör att vi ofta köper från lokala producenter som inte behöver använda konserveringsmedel för att klara sina transportsträckor.

Vidare planerar vi våra inköp noggrant för att behöva så få leveranser som möjligt till våra butiker. För våra egna transporter (bud till kunder) har vår personal gått igenom utbildningen “Packa påsen rätt” för att minimera mängden förpackningsmaterial i budpåsarna.

bild_innehall_hallbarhet

Förpackningar & plastpåsar

Våren 2018 bytte vi våra varmrättsförpackningar av pappersmassa till en förpackning som delvis är gjord av plast. Det låter kanske konstigt som miljöåtgärd, men sett ur ett helhetsperspektiv är den nya förpackningen bättre för miljön. Först och främst håller den maten färskare längre så att vi kan fortsätta arbeta som vi gör: Servera rätter utan konserveringsmedel och tillsatser.

Den nya förpackningen är också till en tredjedel gjord av sockerrör som är en förnyelsebar råvara. Den är tillverkad i Sverige, vilket minimerar koldioxidutsläpp i transporterna. Den är mindre resurskrävande att producera än pulpförpackningen och hamnar den bara i plaståtervinningen går den att återvinna till 100 procent. De nya varmrättsförpackningarna tillverkas av det svenska företaget Snap Pack AB i Stockholm.

Vad gäller plastpåsar har vi minskat förbrukningen med 50 % sedan lagen om informationsplikt trädde i kraft den 1 juni 2017. Detta tack vare en aktiv dialog mellan våra medarbetare och gäster samt kampanjmaterial i butikerna. Vi arbetar vidare både för att både minska förbrukningen av plast och förpackningar och byta till miljövänligare lösningar så fort de finns tillgängliga till en rimlig kostnad.

bild_innehall_hallbarhet.2

Våra medarbetare och miljön

Många av våra medarbetare har jobbat hos oss länge, något vi märkt spelar roll i miljöfrågor. Rutinerade medarbetare har lättare för att hantera det ibland komplexa arbete som krävs för att både servera dagsfärskt och jobba hållbart. Ju längre de jobbar hos oss, desto mer får de av både erfarenhet och utbildning.

Vi utbildar våra medarbetare i bland annat råvaruhantering och hållbarhet — det sista genom en digital kurs som specifikt handlar om hållbarhetsfrågor. Att vi arbetar hållbart är viktigt för att rekrytera framför allt unga medarbetare.

Personalfrågor som kollektivavtal, förmåner, flexibla arbetstider, utvecklingsmöjligheter och allmän trivsel på jobbet är därför något vi räknar in i vår hållbarhetsstrategi.

Övriga texter:

Mer om rena råvaror

Mer om plastpåsar

Mer om matsvinn

Mer om våra leverantörer:

Kristallbröd

Panini Raw

Tortilla

………………………………………………………………………..

Maj 2018

Haney Almlöf
Miljö- och hållbarhetsansvarig Panini Internazionale